Юридична консультація: Як звернутися до Європейського суду з прав людини?

Європейський суд з прав людини (далі –Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав.

Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість яких надана державами – сторонами Конвенції.

Звернутися із заявою до Суду може особа, яка вважає, що вона особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін Конвенції – її прав чи
основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.

Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав – одного або кількох, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації.

Згідно Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані всі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом ШЕСТИ МІСЯЦІВ з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає умовам прийнятності. Важливо, щоб перед зверненням до ЄСПЛ заявник використав усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження. У протилежному випадку потрібно буде довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких заявник має намір поскаржитись до Суду.

ЯК ПОДАВАТИ ЗАЯВУ ДО СУДУ

* мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням можна звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з заявником цією мовою. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою. Якщо заявник відсилає заяву електронною поштою або факсом, йому обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.

Усі сторінки листів і документів, які надсилаються до Суду повинні бути послідовно пронумеровані (не склеєні та не скріплені степлером).

ЗМІСТ ЗАЯВИ

Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, в заяві необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких особа скаржиться, та суть її скарг;

б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на думку заявника, були порушені;

в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими заявник скористався;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).

Згідно Правил Регламенту Суду заява має бути підписана заявником, або представником заявника.

АДРЕСА СУДУ

Всю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Після отримання першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за іменем скаржника було
відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до нього можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою.

Якщо заявник бажає звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, йому необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від імені заявника. Представник юридичної особи (підприємства, об’єднання, і т.д.) або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника.

Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує особистої присутності заявника у Суді. Його
обов’язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у його справі.

За детальнішою інформацією звертайтесь в Перечинське бюро правової допомоги за адресою: м. Перечин, пл. Народна,16, кабінет 112, з 9.00 до 18.00 год.

тел. (03145) 2-34-57.
#безоплатна правова_допомога

 

Додати коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>